Classification of Worms

WORMS ARE CLASSIFIED AS FOLLOWS:

*    Bilharzia worms (Treamtode eg. Schistosoma) - occur mainly in tropical areas eg. the Lowveld;

*    Tapeworms (Cestoda eg. Taenia)

*    Roundworms (Nematoda eg. Ascaris, Enterobius etc.) 

The most common symptoms of worm infestations are the following:

*    Fever, tiredness, weight loss, anorexia, anemia;

*    Lungs - a chronic cough may be present. Sometimes vomiting of blood (hemoptise);

*    Skin - a rash and itching of the skin;

*    Abdomen - discomfort in abdominal area, pain, severe colic, cramps, diarrhea or loose stools;

*    Anus - perianale itching and blood in the stool;

*    Haematuria - blood in the urine (bilharzia);

*    Sputum or vomit may contain the larvae 

Indien enige van bogenoemde simptome teenwoordig is, kan 'n wurminfestasie vermoed word. Bevestiging kan verkry word deur:

*    Braking van vreemde materiaal - wurmreste word in die vomitus gesien

*    Dele van wurms of eiers wat met die blote oog in stoelgang sigbaar is;

*    Mikroskopiese ondersoek van die stoelgang. 

Dit is belangrik om daarop te let dat wurminfestasies gewoonlik lintwurms en rondewurms insluit. Die een kom gewoonlik nie sonder die ander voor nie daarom sluit die behandeling van hierdie toestand middels in wat beide soorte doodmaak. Weens 'n gebrek aan spasie gaan ons na lintwurms kyk en in ons volgende nuusbrief, na rondewurms.  

Lintwurm: (Cestoda)

Die volwasse wurms kom in die dunderm van die mens voor en bestaan uit 'n kop, nek en 'n ketting van individuele segmente. Hierdie wurms word 300-500cm lank. Daar is twee tipes  lintwurm nl. die varklintwurm (Taenia solium) en beeslintwurm (Taenia saginata). Die varklintwurm het as vernaamste tussengasheer die vark, maar soms ook die mens. Die eindgasheer is die mens en die wurms word in die dunderm aangetref. D.m.v. suiers en hake, wat aan die kop voorkom, heg die wurms hulle aan die dermwand vas. Die agterste segmente wat die eiers bevat, word afgewerp en saam met die faeces uitgeskei. Indien 'n vark dit sou eet, ontwikkel die eiers tot embrio's wat in die spierweefsel voorkom. Binne 3 maande ontstaan blaaswurms. 'n Mens word met die blaaswurm besmet deur varkvleis te eet wat nie voldoende gaar gemaak is nie. 

Die beeslintwurm se tussengasheer is die bees. Die dragtige segmente word deur die bees ingesluk en daar ontwikkel die bevrugte eiers tot larwes en die blaaswurm kom in die vorm van 'n blasie ("masel") in die spierweefsel voor. Die mens eet nou die vleis wat nie goed gaar gemaak is nie en word daardeur besmet. As 'n mens die eiers inkry, ontwikkel die blasie in die mens self.  Dit kan in die brein, oë, spiere ens. ontwikkel en word sistiserkose genoem.  

Symptoms of tapeworm infestation:

Few symptoms occur:

*    Sometimes vague abdominal discomfort

*    Constipation or loose stools

*    Measels occur in different body parts eg. muscles and can be seen or feel during an examination. 

Diagnosis of tapeworm infestation:

*  Visible by finding eggs or segments in the stools;

*   Skin and serological tests.

*    X-ray examinations for sistisercosis 

Worms are transferred from:

1.    Animals (your dog and cat)

2.    Bad agricultural practices eg. raw pig and cattle manure on vegetables (that is why you are supposed to wash your vegetables before eating it)

3.    Person to person (that is why good hygiene is important and teaching your children good toilet manners eg. washing your hands)

4.    Soil - eg. sandpits at schools and at home (what sandpit does your and your neighbour's cat use?)

5.    Raw and half cooked meat. 

Behandeling van lintwurms:

Die sukses van lintwurm behandeling hang af van die typderk waaraan die lintwurm blootgestel word aan die middel, daarom is dit noodsaaklik om tablette vir 6 dae te drink om lintwurms dood te maak. Rondewurms kan vernietig word met 'n korter kursus van drie dae of selfs soms met 'n enkel dosering tablet (eenmalig). 

Because of the above mentioned facts, it is important that the whole family shoud be dewormed on a six monthly basis. The family includes the maid, the nanny, the cat, dog, mom, dad, kids and any other person with whom you are in regular contact.

Comments:

Write new comment:

No comments yet.