Generiese Vervanging van Medikasie - Hoe Werk Dit?

Etiese farmaseutiese firmas spandeer groot bedrae geld om medisyne na te vors en te ontwikkel. Om hulself tydens die navorsings- en ontwikkelingfase van 'n produk te beskerm, registreer hulle 'n patent wat vir 20 jaar beskerming bied teen ander maatskappye wat op dieselfde produk navorsing en ontwikkeling wil doen. Indien die navorsing en ontwikkeling bv. 15 jaar duur, het die firma met ander woorde 5 jaar oor om sy koste te verhaal en wins te maak uit die finale produk.
 
After 20 years, this patent right expires. Any other pharmaceutical company can now manufacture this product. The "receipe" is taken and the product is introduced into the market as a generic equivalent at a much lower price. As soon as the cheaper generic equivalent becomes available, most medical aids refuse to pay for the original, more expensive product. Pharmacists are forced to dispense the cheaper generic product, unless the member (you) is willing to pay in the difference between the two products.
 
Not all generic products are bad products and not all generic products are good either. Law however, protects the consumer in the sense that specific criteria is set for the generic replacement of medicine. Hierdie wet bepaal dat die vervangende produk dieselfde bestanddeel moet bevat, dieselfde doseervorm en dieselfde biobeskikbaarheid. So is Natriumdiklofenak en Kaliumdiklofenak nie dieselfde bestanddeel nie en daarvoor nie generiese ekwivalente nie. 'n Bruistablet en 'n sluktablet is verskillende doseervorme en daarom kan dit mekaar nie vervang nie. Biobeskikbaarheid omskryf die tempo waarteen geneesmiddels geabsorbeer word en hoe vinnig die geneesmiddel sekere bloedvlakke bereik.
 
Dit is dus verkeerd, en jou mediese fonds is buite die wet, as hy in eie belang jou cholesterol medikasie met 'n ander vervang, bv. Crestor met Simvastatin. Dit kan slegs so vervang word as die geneesheer sy toestemming gegee het. Comments:

Write new comment:

No comments yet.