BRANDWONDE/BURN WOUNDS

Met die regte behandeling, sal minder ernstige brandwonde gewoonlik binne 'n paar dae herstel. Ernstiger brandwonde mag hospitalisasie en gespesialiseerde behandeling verg. Sou daar enige onsekerheid bestaan oor die erns van die brandwond, moet die pasiënt na die naaste ongevalle/hospitaal verwys word.

Pasiënte moet altyd in die volgende gevalle mediese advies vra:

Minor burns are generally referred to as superficial epidermal or superficial dermal burns. (These burns can also be referred to as first-degree burns.) This type of burn will appear reddened with swelling and can evolve into a blister.

The intial management of any burn is to cool the tissue by keeping it under running tap water for at least 20 minutes. Items such as frozen peas, ice, butter and toothpaste should not be used to cool burn wounds. These items can increase the depth of the burn wound by damaging the healthy tissue under the wound.

Keeping the wound moist, can assist in the rapid healing of minor burns. Moist wound healing allows the burn to stay bathed in its own fluid to assist with less painful healing and to help the wound to heal faster.

Blase wat nie stukkend is nie:

Blase op nie-funksionele areas waar daar nie chemiese middels by betrokke is nie, moet heel gelaat word en vir 3-5 dae bedek word. Kontak die apteek om die regte produk te kry. In die geval van groter blase, moet die pasiënt na 'n geneesheer verwys word.

Heel dikwels gaan die blase vanself oop, maar as 'n reël, moet die blase toegelaat word om so lank as moontlik heel te bly. Indien die blaas breek, word dit behandel met antibiotiese en antiseptiese salwe en rome soos Bactroban, Supiroban, Betadine, Septadine, Podine ens. Die doel van die behandeling is om sekondêre bakteriële infeksies te verhoed. Brandwonde waarvan die blase stukkend is, moet bedek word met verbande of pleisters wat by die apteek beskikbaar is.

Any chemical burn should be referred to your GP or a specialist burn centre for further management as these type of burns often evolve into a deeper injury.

 

Comments:

Write new comment:

No comments yet.