FEVER BLISTERS/KOORSBLARE

KOORSBLARE/FEVER BLISTERS

Koorsblare is seertjies op die lippe wat veroorsaak word deur die HSV-1 vorm van die Herpes simplex virus.

HOE WORD KOORSBLARE VERSPREI?

Koorsblare word veroorsaak deur direkte kontak met ‘n lyer en die mees algemene manier waarop dit versprei word, is deur soen. Dit kan ook oorgedra word as eet-of drinkgerei met ‘n aangetaste persoon gedeel word.

THE DEVELOPMENT OF FEVER BLISTERS

HOEKOM KOM KOORSBLARE WEER TERUG?

Na die aanvanklike infeksie, leef die Herpesvirus permanent in die liggaam. Meeste van die tyd bly die virus onakftief en skadeloos in geïnfekteerde senuselle. Met die hervoorkoms van koorsblare, beweeg die virus uit die senuweesel na die oppervlak van die vel waar dit vermeerder en ‘n letsel vorm wat ons ‘n koorsblaar noem. Hierdie seerplek (koorsseer/koorsblaar), sal na ongeveer 7-10 dae verdwyn en laat nie ‘n permanente letsel nie.

WAT GEE AANLEIDING TOT KOORSBLARE?

Normaalweg is dit faktore wat die liggaam se natuurlike weerstand verlaag soos bv.

 

HOW TO PREVENT THE SPREADING OF THE INFECTION

WAT KAN JY OMTRENT ‘N KOORSBLAAR DOEN?

As jy aan koorsblare ly, raadpleeg jou apteker of dokter. Hy of sy sal ‘n viruswerende room voorskryf wat die uitbarsting asook die graad van pyn en ongerief, kan verminder. ONTHOU: Die viruswerende room werk die effektiefste as dit aangewend word VOOR die koorsblaar ontwikkel. Dit is wanneer jy die eerste teken van ‘n prikkel gevoel ervaar. Dit beteken dat daar onmiddellik met behandeling begin moet word.

LET WEL: ANTIBIOTIKA GAAN NIKS HELP VIR ‘N KOORSBLAAR NIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments:

Write new comment:

No comments yet.