Your Child and Ritalin

U KIND EN RITALIN/YOUR CHILD AND RITALIN

U dokter kan RITALIN voorskryf omdat u kind moontlik ‘n aanhoudende patroon van abnormal hoë vlakke van aktiwiteit, impulsiwiteit en aandaggebrek toon, meer so as wat verwag sou word by ‘n kind in daardie ouderdomsgroep. Hierdie toestand staan bekend as Aandaggebrek- en Hiperaktiwiteitsindroom (AGHS), en mag probleme veroorsaak by die skool of tuis, wat u kind se akademiese vordering en algehele funksionering nadelig kan beïnvloed.

How does RITALIN work?

The active ingredient in RITALIN is called methylphenidate. Methylphenidate works as a stimulant in the brain, resulting in the release of dopamine. This has a notably “calming” and “focusing” effect in the child with ADHD.

Will your child become addicted to RITALIN?

Research has shown that individuals with ADHD do not become addicted to stimulants when taken as prescribed by their doctor. In fact, it has been shown that children with ADHD who are treated with stimulants are less likely to abuse alcohol and drugs later on.

The addiction to methylphenidate seems to occur when it induces large and fast dopamine increase in the brain. The doses prescribed by the doctor start low and increase slowly, similar to the natural production of dopamine, a chemical messenger, by the brain.

Hoe moet my kind sy/haar RITALIN neem?

Ritalin is in tablet- of kapsulevorm beskikbaar en in verskeie sterktes. U dokter sal die mees gepaste doseervorm vir u kind voorskryf en mag selfs van een doseervorm na ‘n ander verander, afhangend van hoe u kind op RITALIN reageer. Behandeling met RITALIN hoef nie onbepaald te wees nie en mag somtyds gestaak word na puberteit.

RITALIN LA kapsules:

Hierdie kapsules het ‘n unieke, gefaseerde vrystellingsmeganisme wat voordele bo normale tablette inhou:

· Dit word daagliks eenmaal in die oggend met of sonder voedsel geneem.

· Die kapsule kan oopgemaak word en die inhoud kan oor ‘n klein porsie sagte voedsel gestrooi word.

Maak seker dat die voedsel nie warm is nie aangesien dit die spesiale gefaseerde vrystellingsmeganisme van RITALIN LA kan beïnvloed. Die voedsel, tesame met die medikasie, moet in geheel geneem word en moenie gestoor word vir latere gebruik nie. BAIE BELANGRIK: DIE KAPSULES MAG NIE FYNGEMAAK, GEKOU OF VERDEEL WORD NIE!

What are the side-effects?

RITALIN may cause nervousness and sleeplessness, loss of appetite, headache, drowsiness, dizziness, abdominal pain, nausea and vomiting. Some of these effects are only there in the beginning and may be alleviated by taking the medication with food. A FULL list of possible side-effects is available in the package insert.

RITALIN is 'n spesialismiddel vir 'n spesifieke doel. Jou geneesheer is die een wat moet besluit of jou kind 'n kandidaat is vir die gebruik van RITALIN. Dit is verkeerd om druk op jou geneesheer te plaas om 'n voorskrif vir RITALIN te bekom vir ander doeleindes.

Comments:

Write new comment:

No comments yet.